PRO1 Sp. z o. o.

UL. Domaniewska 37 / 2.43

02-672 Warszawa

Nip: 5213685349

KRS: 0000535896

Regon: 36036221800000

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 200.000,00 zł

 

Kontakt:

T: (+48) 22 295 12 67

pro1@pro1.com.pl